Skip to content

Werkzaamheden tandtechnisch laboratorium

Voorbereidend werk door de tandarts

Voordat wij kunnen beginnen met het ontwerpen van uw kroon of brug, zal de tandarts uw tanden en/of kiezen prepareren/afslijpen om ruimte te maken voor de kroon, brug of facing. De tandarts maakt een afdruk of een scan van uw gebit die wij omzetten naar een model. Op dit model wordt de kroon of brug door ons vervaardigd.

Kronen en bruggen

Door slijtage, ongeval of tandbederf kan een deel van uw gebit ontbreken of beschadigd zijn. De kleinste gebreken kunnen al hinderlijk zichtbaar worden en de functie in de mond verstoren. In dat geval kunnen kronen, bruggen of facings wonderen doen.

Een kroon of brug bestaat uit een framewerk van edelmetaal, zirkonium en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Als een tand of kies meerdere malen gevuld is of als er na het afbreken van een kies te weinig houvast is om deze opnieuw te vullen, kan er een kroon gemaakt worden op deze tand of kies. Een kroon zorgt ervoor dat de natuurlijke vorm van een tand of kies behouden blijft en kleur, vorm en functie hersteld worden. Er kunnen ook esthetische reden zijn voor het vervaardigen van een kroon/brug of een facing.

Mist er een tand of kies, dan kan er een brug of een implantaat geplaatst worden. De brug ‘overbrugt’ de lege ruimte waar de tand of kies ontbreekt. Een implantaat dient als kunstwortel in de lege ruimte waar de tand of kies ontbreekt. Op het implantaat wordt vervolgens een kroon gezet waardoor kleur, vorm en functie hersteld worden.

Kleurbepalen

“Beauty is in the eye of the beholder”

Voor het maken van zo mooi en natuurlijk mogelijk uitziende kronen en bruggen zijn kleurbepalen en vooroverleg met tandarts en patiënt van essentieel belang. Voor kronen op voortanden en andere situaties waarbij esthetiek een grote rol speelt, zien wij de patiënt graag vóór de behandeling is begonnen. Naast het kleurbepalen van de tanden bij de patiënt, krijgen wij ook een algehele indruk van het gezicht, de positie/stand van de tanden en kiezen in de mond, de kleur van de huid en ogen en de verwachtingen van de patiënt. Allemaal gegevens die van invloed kunnen zijn op de esthetische eigenschappen van kronen en bruggen wanneer ze in de mond zijn aangebracht. Om de situatie zo goed mogelijk te documenteren worden ook digitale foto’s van de mond en het gezicht gemaakt. De kleur noteren wij en samen met de foto’s geeft dit ons genoeg informatie om de kronen te maken.

Het bepalen van de kleur duurt ongeveer 15 minuten en is altijd volgens afspraak.

Haute couture

Vooral bij het maken van kronen op voortanden en kiezen die goed zichtbaar zijn, past geen confectiewerk maar alleen ‘haute couture’ omdat er dan zeer hoge eisen worden gesteld aan de esthetiek.

Daarom is het mogelijk de vormgeving, het inkleuren en afwerken van de kronen of bruggen uit te voeren terwijl de patiënt in onze Dental Studio aanwezig is. Kleur en vorm kunnen dan direct ter plaatse in de mond door ons en de patiënt worden beoordeeld.

Tijdens de eerste afspraak waarin we met elkaar de kleur bepalen, maken we in overleg met de tandarts een tweede, langere afspraak voor het – het klinkt misschien raar maar zo heet dat in dit vak – ‘afbakken aan de stoel’.

Dat gaat als volgt:

1.Op de dag van de lange ‘afbak’ afspraak, gaat u in de ochtend eerst langs bij uw tandarts. Deze haalt uw tijdelijke kroon of brug los en u komt met deze losse kroon of brug naar onze studio in Heemstede.

2. Het eerste baksel (de basis van vorm en kleur) van uw kroon of brug staat bij ons klaar en dan gaan we passen, vormgeven en afkleuren in de mond. In de deze fase kunt u meekijken en we besluiten samen of we tot een zo mooi mogelijk eindresultaat kunnen komen.

3. Wanneer we tevreden zijn, dan gaat u met uw kroon of brug in de middag weer terug naar de tandarts, die vervolgens de kroon of brug zal vastzetten in de mond.

De afspraak bij ons zal gemiddeld 3 uur duren, soms korter maar soms ook langer. Er wordt gewerkt aan kleur en vormgeving van de kronen en bruggen. Het porselein moet een aantal keer in de porseleinoven, dit ovenprogramma waarin het porselein gebakken wordt, duurt al 45 minuten. Het is dus vrij intensief qua tijd. Tijdens de wachttijden kunt u hier eventueel aan het werk op uw laptop, een wandeling maken in het Groenendaalse Bos of de winkels bezoeken in de gezellige winkelstraat om de hoek, de Binnenweg. Al met al een ‘tandendag’.

De soorten op een rij

Porseleinen facing

Een partiële (gedeeltelijke) porseleinen kroon in het front noemen we een facing. Een facing is een dun schildje van porselein dat op maat wordt gemaakt op een gering geslepen voortand. Met facings kunnen we verbluffende esthetische resultaten behalen door veranderingen aan te brengen in stand, kleur en vorm. Een facing kan worden gemaakt van volledig opgebakken porselein of van een dunne kern van geperst lithiumdislicaat , wij gebruiken IPS e-max, met daar overheen een dun laagje porselein.

Porseleinen inlay
Een partiële porseleinen kroon achter in de mond noemen we een inlay/onlay. Het is een volledig porseleinen vulling, meestal van keramisch litiumdisilicaat, gemaakt in een kies en wordt vaak toegepast ter vervanging van een oude grote vulling. Hierdoor is deze methode weefsel besparend en vaak de eerste stap bij het vervangen van een grote vulling. Wij gebruiken perskeramiek IPS e-max. Zo’n kroon herstelt de kies in kleur, vorm, functie en stevigheid, zonder de gehele kies te af te slijpen.

Gouden partiële kroon
Een partiele gouden kroon achter in de mond (inlay/onlay) is helemaal van een goudkleurige, hoog edele goudlegering gemaakt. Deze kroon herstelt de vorm, functie en stevigheid van de kies, zonder deze geheel te moeten afslijpen. Hierdoor is deze methode weefsel besparend en vaak de eerste stap bij het vervangen van een grote vulling. Gouden partiele kronen zijn technisch een uitstekende oplossing, maar zijn in deze tijd esthetisch minder wenselijk.

Porseleinen perskroon
Een porseleinen perskroon is een volledige kroon van lithiumdisilicaat. Wij gebruiken IPS e-max perskeramiek. Een perskroon kan eventueel opgebakken worden met e-max ceram porselein en kan zowel voor als achter in de mond worden toegepast en hersteld de kleur, vorm en functie in de mond.

Zirkonium kroon of brug
Een zirkonium kroon of brug bestaat uit een tandkleurig framewerk van zirkoniumoxide, overbakken met porselein in de juiste kleur en vorm. Wij maken gebruik van CAD-CAM-technologie en dat betekent dat we de gescande gipsafdrukken of mondscans gebruiken om het framewerk digitaal vorm te geven waarna het definitieve ontwerp naar een gespecialiseerd frase-centrum wordt gestuurd (Core3Dcentres) dat de kern voor ons maakt. Een zirkonium kroon of brug is metaalvrij en kan zowel voor als achter in de mond worden toegepast en hersteld kleur, vorm en functie in de mond.

Goud-porseleinen kroon of brug
Een goud-porseleinen kroon of brug bestaat uit een framewerk van een hoog edele metaal legering, overbakken met een aantal lagen porselein in de juiste vorm en tandkleur. De goud-porseleinen kroon of brug kan zowel voor als achterin de mond worden toegepast en hersteld de kleur, vorm en functie in de mond.

CUBE-ONE of full zirkonium kroon of brug
Een CUBE-ONE of full zirkonium kroon of brug, wordt door ons volledig digitaal vormgegeven met behulp van CAD/CAM methode. De kroon of brug is monolithisch (één geheel) en daardoor zeer sterk. De CUBE-ONE kroon of brug kan zowel voor als achterin in de mond toegepast en hersteld kleur, vorm en functie in de mond.

Kroon op implantaat